Oslavy výročia SNP v našej obci

Dňa 28.08.2023 sa pri pomníku padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojne konalo kladenie vencov pri príležitosti 79.výročia Slovenského národného povstania. Ďakujeme za účasť všetkým predstaviteľom obce a spoločenských organizácií: starostovi obce JUDr. Štefanovi Gašparovičovi, predsedovi ZO SZPB Slovenský Grob Miroslavovi Královičovi, predsedovi ZO SZPB Pezinok Petrovi Kramárovi, riaditeľovi ZŠ S MŠ Slovenský Grob Františkovi Suchoňovi, predsedovi ZO SZZ Eduardovi Jajcayovi. Pietnej spomienky sa zúčastnili aj občania obce Slovenský Grob.