Oznámenie o realizácii stavebných prác

Oznámenie o realizácii stavebných prác

Obec Slovenský Grob oznamuje občanom, že od termínu 30.marca 2020 (pondelok) začnú pracovníci dodávateľskej spoločnosti SWIETELSKY – Slovakia s.r.o., Bratislava, realizovať stavebné práce na stavbe : Cyklotrasa Slovenský Grob – Viničné, stavebné povolenie vydané Obcou Slovenský Grob, prostredníctvom Spoločného stavebného úradu vo Viničnom č. j.0629-dpr.sp/2017 zo dňa 22.03.2018, právoplatné 23.04.2018.

Predmetom stavby je samostatná cyklistická komunikácia po oboch stranách cesty č. III/1083- Hlavná ulica od autobusových  zastávok pri obecnom úrade po reštauráciu u Gazdu a potom po Novej ulici.

Na miestnej komunikácii Nová ulica budú stavebné práce spočívať iba v dopravnom značení cyklistických pruhov.

       Obec Slovenský Grob   v y z ý v a   občanov bývajúcich na ulici Hlavná od č. domu 145 po č. domu 221 v smere do Chorvátskeho Grobu a od  č. domu  136 po č. domu 112 v smere  do Pezinka, aby neparkovali s motorovými vozidlami na vjazdoch do domu a najvhodnejšie by bolo, aby si zabezpečili parkovanie motorových vozidiel mimo domu, nakoľko na vjazdoch do dvorov sa budú realizovať búracie a následne stavebné práce.

Doba obmedzenia  bude cca 2 týždne.

Prosíme občanov o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri realizácii stavebných prác na cyklistických cestičkách. Stavebné práce sú  financované z eurofondov a z rozpočtu obce.

 

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

V Slovenskom Grob, dňa 26.03.2020