OZV NATUR-PACK pri príležitosti Svetového dňa

OZV NATUR-PACK pri príležitosti Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú.

Štúdiu “100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov” nájdete v sekcii Na stiahnutie – TU

Vyhlásená súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach:

Do kreatívnej súťaže sa školy i verejnosť môžu zapojiť v termíne do 25. mája 2022 (vrátane, do 24:00 hod.) a vyhodnotená bude ku Dňu životného prostredia v nasledovnom mesiaci. 
Podmienky súťaže a všetky dôležité informácie nájdete v novinkách na www.naturpack.sk alebo TU.