Podpis zmluvy na financovanie výstavby MŠ

Dnes, 7.11.2022, som na BSK u župana Juraja Drobu podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z výzvy IROP-PO2_SC221-2022-94 na financovanie výstavby Materskej školy Slovenský Grob – OS Šúr, ktorá nám zabezpečí finančné prostriedky vo výške 2.375.000,- Eur.