Podpis zmluvy

Včera, 18.1.2022, som na BSK u župana Juraja Drobu a vicežupanky Alžbety Ožvaldovej podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302071BFT1-74-73 na financovanie výstavby Novostavby elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ s MŠ Slovenský Grob, ktorá nám zabezpečí finančné prostriedky vo výške 2.850.000,- Eur.