Poruchy na verejnom osvetlení

Vážení občania, výpadky na verejnom osvetlení na území celej obce sa priebežne odstraňujú. Nakoľko sa nejedná len o nefunkčné svietidlá, ale ide o rozsiahlejšie poruchy aj vzhľadom k poveternostným podmienkam (vysoká spodná voda, ktorá zatápa stĺpy verejného osvetlenia), odstraňovanie týchto závad je komplikovanejšie a nie je v silách zamestnancov obce Slovenský Grob tieto závady odstrániť. Na odstránení poruchy sa pracuje prostredníctvom dodávateľskej firmy.