Rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a komunálnemu odpadu

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí si už prevzali rozhodnutia k zaplateniu dani k nehnuteľnosti a komunálneho odpadu. Niekoľko krabíc nám už ubudlo, ale stále je ich dosť. Ak pôjdete okolo úradu, neváhajte sa zastaviť a vyzdvihnúť si svoje rozhodnutie. Čakajú na vás ešte tento týždeň, ale aj budúci týždeň v pondelok v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v stredu od 8:00 do 12:00 a znova od 13:00 do 16:00, v piatok od 8:00 do 13:00 hodiny. Najjednoduchšie zaplatíte načítaním QR kódu cez svoj mobil, môžete ale zaplatiť aj priamo na úrade v hotovosti alebo platobnou kartou.