Svetelná signalizácia na začiatku obce v smere od Pezinka

Svetelnú signalizáciu na začiatku obce Slovenský Grob v smere od Pezinka osadila Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SCBSK) v spolupráci s  Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Pezinku – Okresným dopravným inšpektorátom (ORPZ ODI).

Osadenie dočasnej svetlenej signalizácie na vstupe do obce Slovenský Grob od Pezinka, na križovatkách ciest III/1082 a III/1083, bolo potrebné z dôvodu predpokladaného nárastu intenzity vozidiel využívajúcich nové dopravné napojenie Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátky Grob – Triblavina – diaľnica D1 cez novovybudovanú I. etapu Malokarpatského obchvatu. Pri súčasnej intenzite dopravy by na neriadených križovatkách v rannej a poobedňajšej špičke vznikali neúnosne situácie. Zároveň, vzhľadom na opakujúce sa meškanie autobusu z lokality Malý raj a Zátišie v ranných hodinách, ktorý zváža žiakov do Základnej školy na Školskej ulici, bola vznesená požiadavka našej obce, aby bol umožnený plynulejší prejazd tohto autobusu v smere do centra obce tak, aby žiaci stíhali začiatok vyučovania.

Okrem iného, osadenie ďalšej dočasnej svetlenej signalizácie bolo v tejto súvislosti aj v Chorvátskom Grobe, miestnej časti Čierna Voda (pri Tescu a OC Monar) na križovatkách ciest III/1059 a III/1082 z dôvodu dopravného napojenia Pezinok – Slovenský Grob – Chorvátky Grob – Triblavina – diaľnica D1.

Táto dočasná svetelná signalizácia je osadená so systémom dynamického riadenia, t.j. snímač detekuje vyčkávajúce vozidlá, vyhodnocuje intenzitu dopravy z jednotlivých smerov a upravuje jednotlivé časy vyprázdnenia počas dňa.

Od spustenia signalizácie, začiatok 11/2022, bol na základe požiadaviek obce Slovenský Grob viac krát upravovaný signálny plán prostredníctvom SCBSK a v koordinácií s ORPZ ODI v PK. Dodávateľ tejto signalizácie vždy vyhovel uvedeným požiadavkám.

Posledná spoločná požiadavka SCBSK a ORPZ ODI na dodávateľa signalizácie na križovatke III/1082 a III/1083 v Slovenskom Grobe pozostávala  z úpravy:

  • poskytnutie zeleného signálu výlučne len pre jednotlivé vetvy križovatky
  • úpravu časov – predĺženie vyprázdnenia v rannej špičke z centra obce v smere na Pezinok a Malý Raj
  • zelený signál pre vetvu z parkoviska pri reštaurácií len na detekovanie vozidla

Dodávateľ signalizácie informoval o obmedzení hardvéru súčasnej dočasnej cestnej svetlenej signalizácie na uvedené požiadavky, ktorá neumožňuje takto komplikovanejšie nastavenia, pričom zároveň uviedol nasadenie zariadenia, respektíve výmenu súčasnej signalizácie, za sofistikovanejšiu, ktorá zvládne dané požiadavky.

Predpokladané dodanie a spustenie novej signalizácie spĺňajúce uvedené potreby je podľa SCBSK naplánované do konca mesiaca január 2023.

Obec Slovenský Grob od začiatku nasadenia svetelnej signalizácie podrobne monitoruje uvedenú situáciu a jej budúce úpravy na základe predkladaných požiadaviek obce bude opäť vyhodnocovať a požadovať v prospech obyvateľov obce Slovenský Grob.