Triedenie separovaného odpadu od januára 2023

Už od budúceho pondelka 23.1.2023 začína v obci zber odpadu z plastov v novej zmenenej podobe, o ktorej Vás informujeme už od októbra minulého roka na našej web stránke a v časopise Groban.

Radi by sme preto všetkým pripomenuli, že už budúci pondelok 23.1. a utorok 24.1.2023 bude spoločnosť Marius Pedersen zbierať vrecia (resp. nádoby), do ktorých je možné dávať okrem plastov aj obaly z tetrapakov a taktiež kovy.

S účinnosťou od 1.1.2023 totiž došlo k zmene pri triedení zberu komunálneho odpadu v našej obci.

Táto zmena sa týka najmä zlúčenia zberu komodít, ktoré bolo doteraz potrebné oddeľovať –plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky), ktoré sa po novom dávajú do jedného spoločného žltého (alebo akéhokoľvek priehľadného) vreca. Uvedené sa týka rodinných domov. Bytové domy a prislúchajúce byty majú určenú už jednu zbernú nádobu na tento uvedený trojzber. Zber papiera, skla a ďalšieho odpadu ostáva nezmenený.

Pre tento účel triedeného zberu spoločnosť Marius Pedersen postavila v Pezinku triediacu linku, na ktorej sa tieto druhotné suroviny (plast, tetrapak a kov) jednotlivo roztriedia, to znamená, že triedenie odpadu sa presúva z domácností na spracovateľa odpadu. Triediaca linka, ktorá bude triediť tento trojzber, sa skladá z 2 dopravníkov (podúrovňový, nadúrovňový), kde sa materiál rovnomerne dodáva a všetok roztriedi.

Farebné žlté vrecia na zber uvedeného odpadu naďalej budú distribuované do domácností. Zníži sa teda záťaž pre obyvateľov, tzv. donášková vzdialenosť pre separovaný zber, kedy nebude potrebné separovať kovy a tetrapaky do veľkokapacitných nádob umiestnených na ulici, ale domácnosti budú môcť dávať všetky tri odpady do jedného zberného vreca.

Ostatné červené veľkokapacitné nádoby na kovy a oranžové veľkokapacitné nádoby na tetrapaky zatiaľ dočasne ostanú rozmiestnené po obci a občania tam môžu stále dávať separovaný odpad podľa ich rozdelenia. Postupne však budú sťahované, prípadne preklasifikované na nový trojzber, o čom budú občania informovaní prostredníctvom ich označenia.

Čo teda patrí do žltých nádob a vriec:

PET-flaše všetkých farieb, plastové obaly z potravín a drogérie, obaly od sladkostí a cestovín, kelímky od mliečnych výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky, obalový polystyrén, viacvrstvové kombinované materiály, ako sú krabice od nápojov, nápojové plechovky, konzervy od potravín, kovové vrchnáky od fliaš, obaly zo sprejov.

Čo nepatrí do žltých nádob a vriec:

Obaly od chemikálií a nebezpečných látok, znečistené fólie, guma, molitan, nafukovacie bazény, viacvrstvové obaly od kávy a instantných polievok.