Ubytovanie občanov Ukrajiny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine prosíme všetkých obyvateľov obce, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny  vo svojej domácnosti alebo v ubytovacom zariadení, aby túto skutočnosť nahlásili na Obecný úrad Slovenský Grob, na e-mailovú adresu anna.ingeliova@slovensky-grob.sk .

Táto oznamovacia povinnosť sa týka rovnako fyzických, ako i právnických osôb. Je potrebné nahlásiť váš telefonický kontakt, e-mail, adresu ubytovania a počet ubytovaných osôb, koľko je z toho dospelých a koľko detí.     

Zároveň je potrebné nahlasovať aj odchod takýchto osôb.

Štátni občania Ukrajiny, ktorí plánujú zostať na Slovensku dlhšie a požívať sociálne a iné výhody, sa musia dostaviť osobne na cudzineckú políciu a požiadať o štatút dočasného útočiska. Bude im vydaný doklad o tolerovanom pobyte.

Tieto informácie sú veľmi dôležité kvôli prehľadu o celkovom počte Ukrajincov prichádzajúcich na územie našej obce a budú tiež základom, pri žiadosti o príspevok na ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny, ktorý bude vyplácať štát prostredníctvom samospráv.