Upozornenie pre majiteľov psov

Vážení majitelia psov,

žiadame vás o dodržiavanie VZN č.5/2020 o podmienkach držania psov na území obce Slovenský Grob, a to najmä čl. III Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov. V intraviláne obce má byť pes na vodítku, nemá sa voľne pohybovať. Nakoľko vznikajú nebezpečné situácie a množia sa sťažnosti obyvateľov, žiadame vás, aby ste aj počas venčenia mali svojich psov vždy pod kontrolou, predídete tým možnému zraneniu psov, prípadne inej osoby.