Vandalizmus v obci

V našej obci Slovenský Grob sa snažíme budovať, zlepšovať, plniť želania. V poslednom štvrťroku 2023 sme získali dotáciu z Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na projekt ,,Rozvoj voľnočasového areálu a občianskej vybavenosti v Slovenskom Grobe”. Súčasťou projektu bolo aj umiestnenie defibrilátora, ktorý má slúžiť na záchranu ľudských životov. Defibrilátor sme stihli osadiť v altánku pri pumptrackovej dráhe, označiť jeho umiestnenie a 11.01.2024 zaregistrovať na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. A v sobotu 13.01.2024 sme už nahlasovali poškodenie prístroja na políciu (ďakujeme nášmu občanovi, ktorý poškodenie zistil a informoval nás o ňom). Nadobúdacia cena zariadenia bola takmer 2000.- Eur. Ale jeho hodnota je najmä v tom, že vie pomôcť pri záchrane ľudského života. Kedykoľvek sa môže stať, že príde zle vašej babke, dedkovi, otcovi, mame, pri športovej činnosti aj mladšiemu človeku. Defibrilátor je určený na pomoc pri zlyhaní srdca, na poskytnutie prvej pomoci do príchodu posádky záchrannej služby.

Je nám ľúto, že naša prvá informácia o tomto prístroji musí byť v takomto duchu, nestihli sme vás informovať o jeho umiestnení na území obce a už vás musíme informovať o tom, že niekomu sa asi nepáčil a mal potrebu rozbiť sklené súčasti, samotný prístroj poškodiť a vyhodiť do smetného koša. Toto nie je hrdinstvo, hrdinstvo by bolo, keby ste ho vedeli použiť pri záchrane života. Ak nechcete pomôcť, neškoďte. Buďte ohľaduplní k potrebám iných. Nie je tiež umenie pokresliť lavičky, vitríny, informačné tabule pseudografitmi, kreslite a maľujte diela, ktoré urobia niekomu inému radosť. A najmä si uvedomte, že poškodzovaním obecného majetku škodíte všetkým občanom obce a za každým projektom, ktorý sa nám v obci podarí dokončiť, je veľa ľudského úsilia a práce.

Ak má niekto vedomosť o osobe, prípadne osobách, ktoré sa podieľali na zničení zariadenia a chcel by sa  s informáciami podeliť, môže kľudne aj anonymne.