Veľká noc v Slovenskom Grobe

Tohtoročné obdobie pôstu v Slovenskom Grobe sa začalo Babskou zábavou a pochovávaním basy na konci februára a vyvrcholí Veľkou nocou už tento víkend.

Na Kvetnú nedeľu, týždeň pred Veľkou nocou, grobské deti oblečené v tradičných krojoch roznášali Letečko po dedine, od domu k domu a spievali piesne a recitovali básne. Letečko – to sú ozdobené vyfúknuté vajíčka povešané na vŕbovú halúzku previazanú stužkami a požehnané v kostole.

Počas posledného víkendu členovia MO Matice slovenskej zdobili Veľkonočné vajíčko pred Obecným úradom, ktoré bolo následne pánom farárom požehnané na Kvetnú nedeľu.

Veľkonočné trhy v Dome kultúry spríjemnili stovkám návštevníkov predveľkonočné sobotné popoludnie, kde v rámci programu vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Slovenský Grob, ktorí si pre svojich rodičov, starých rodičov, príbuzných a všetkých prítomných pripravili vlastný program plný zábavy. Unikátna bola súbežná Výstava ručných prác, s vystavovanými predmetmi dokonca až z roku 1904. Návštevníkov potešili stánky s ľudovými výrobkami, chutným občerstvením domácich výrobkov a koláčov, ale aj tvorivé dielne pre deti.

Aj taká je Veľká noc v Slovenskom Grobe. Tieto tradície, ktoré vytvorili, budovali a ktorými žili naši predkovia, sú základom našej kultúry a spolupatričnosti, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a znakom našej regionálnej identity v Malokarpatskom regióne. Sme preto nesmierne radi za veľké množstvo pozitívnych ohlasov a uznaní od obyvateľov a návštevníkov kultúrnych podujatí a tradícií, ktoré organizuje naša obec počas celého roka.

Tešíme sa na nasledujúce kultúrne podujatia a akcie, ktoré nás čakajú tento rok v našej malebnej obci Slovenský Grob.

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.

Obecný úrad Slovenský Grob