Víkend v znamení detí a tradícií

Sobota 3.6.2023 – Malý grobský deň 2023

Malý grobský deň je už tradičné podujatie v lokalite Malý raj a Zátišie, ktoré malo tento rok svoj štvrtý ročník. Táto pekná tradícia vznikla z dôvodu, aby sa aj do najväčšej novej časti Slovenského Grobu rozšírili kultúrne a spoločenské podujatia. Tento rok sa opäť koná na rovnakom mieste, tento krát bolo však pódium umiestnené o 50 metrov ďalej ako minulý rok z jednoduchého dôvodu. Minulý rok stálo pódium na mieste aktuálne rozostavanej materskej školy. Minulý rok sa na tomto priestranstve nenachádzalo prakticky nič, okrem pokosenej trávy a základná škola bola ešte len rozostavaná. Dnes tu máme zabehnutú základnú školu s obsadenými 6 triedami, rozostavanú materskú školu, kam od septembra nastúpi 150 detí do 6 tried a od minulého leta aj nový Eko park, kde sa nachádzalo aj pódium Malého grobského dňa. Pre návštevníkov boli pripravené rôzne vystúpenia, divadielko, ale aj lukostreľba, streľba a obľúbené skákacie hrady. Najväčší úspech zožal Oddiel jazdnej Polície SR, ktorý predstavil svoju prácu, skoky cez horiace prekážky a prácu s figurantmi, čo využívajú pri svojich zásahoch napr. aj pri demonštrantoch.

Nedeľa 4.6.2023 – Deň detí

V nedeľu sa uskutočnil už tradičný Deň detí na terase Domu kultúry. Tento rok bola nosnou témou Dňa detí téma ekológie a životného prostredia. Najväčšie lákadlo na terase Domu kultúry pritom bolo veľké smetiarske auto spoločnosti Marius Pedersen a edukatívny stánok s výchovnou a vzdelávacou funkciou a s možnosťou triedenia odpadov, kde personál predstavoval a vysvetľoval deťom, ale aj dospelým dôvody, potrebu a motiváciu separovania komunálneho odpadu. Deti si mohli sami vyskúšať správny spôsob separovania odpadu formou hier, praktických aktivít a rozhovorov s odborníkmi v oblasti triedeného odpadu. Ďalej boli pripravené aj pohybové hry, detská strelnica a lukostreľba. Veľký záujem bol opäť o skákacie hrady, hasenie ohňa za asistencie hasičov, ale aj prehliadka hasičských a policajných áut. Tak ako sa v sobotu predstavil oddiel jazdnej Polície, na Deň detí sa predstavil Kynologický oddiel a ukážky výcviku psov so psovodmi a figurantmi.

Radi by sme sa poďakovali všetkým vystupujúcim, organizátorom, návštevníkom a deťom za príjemne strávený prvý júnový víkend v našej obci. Kultúra a tradície v rámci prvého polroka 2023 nám vyvrcholia na konci tohto, kedy nás čakajú Hody na Jána, bohatý hodový program, kde sa tentokrát ako headliner podujatia predstaví skupina Peter Bič Project.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.