Vytvoríme 4 workoutové priestory a rozšírime tak možnosti pohybu a športu v Slovenskom Grobe

Obec Slovenský Grob svojimi investíciami neustále podporuje rozvoj športových areálov a parkov, s možnosťou ich multifunkčného využitia. Obec už minulý rok v rámci prípravy rozpočtu na tento rok rátala s postupným rozširovaním existujúcich voľnočasových areálov, parkov a ihrísk a s vybudovaním nových športových priestorov.

Preto prichádzame s výbornou správou, že už počas tohto mesiaca začneme s budovaním 4 rôznych workoutových priestorov v obci.

  1. Workout pri jazere

Vybuduje sa workoutová zostava, ktorá nadviaže na existujúce posilňovacie fitness prvky pri jazere. Zároveň bude osadená aj ľanová zostava pre pohyb detí, ktorá prepojí tento workout priestor a detské ihrisko pri jazere.

  1. Workout Ekopark

Vybuduje sa najväčšia workoutová zostava zo všetkých štyroch aktuálne osádzaných, ktorá bude v zadnej časti Ekoparku. Zároveň tu pribudnú 2 futbalové bránky a 2 mini futbalové bránky pre najmenších.

  1. Workout Monari

Vybuduje sa workoutová zostava, ktorá nadviaže na hracie prvky detského ihriska a oploteného detského areálu v lokalite Monari.

  1. Workout Športový areál OŠK

Vybuduje sa workoutová zostava spolu s posilňovacími fitness prvkami a ľanovou zostavou pre pohyb detí za multifunkčným ihriskom OŠK.

Na workout zostavách sa cvičí len s váhou vlastného tela a nie sú potrebné žiadne závažia či stroje. Cviky a pohyby sú prirodzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a precvičujú sa komplexné skupiny svalov.

Rozširujeme tak existujúce areály, aj priestory detských ihrísk, budovaním štyroch rozličných workoutových priestorov pre zdravý pohyb a cviky. Rozvíjame tak možnosti pohybových aktivít a športu v exteriéri, podporujeme individuálny tréning a športovcov, no najmä šport v rámci verejných priestranstiev Slovenského Grobu.

Foto: ilustračné