Začiatok stavebných prác

Vážení občania,

v termíne od 15.03.2023 začne  dodávateľ stavby SUPTEL s.r.o. Pri šajbách 3, 83106 Bratislava realizovať líniovú  stavbu verejnej telekomunikačnej optickej siete, začne  na uliciach Lúčna, Záhumenná, Hlinícka a Pažitná. Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie vysokorýchlostného pripojenia objektov RD na infraštruktúru operátora.

Investor stavby je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

V priebehu roka 2023 bude stavba pokračovať na uliciach Družstevná, Hlavná, Chorvátska, Ihrisková, Lipová, Mlynská, Nová, Obchodná, Orechová, Pezinská, Poľná, Poštová, Pri štadióne, Ružová, Stredná, Školská, Športová, Štepnice, Vajnorská cesta, Viničná, Vinohradnícka, Záhradná. Práce budú ukončené v decembri 2023.

Projektovaná infraštruktúra bude uložená v zemi v káblovej ryhe min. 20x 40 cm v spevnených plochách alebo 30x 60 cm  v rastlinnom teréne. Prechody – sú riešené technológiou pretláčania.Pri realizácii nedôjde k výrubu drevín. Pri výkopových prácach sa bude dbať  na to, aby nedošlo k poškodeniu zelene stromov.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste parkovaním motorovými vozidlami nebránili k plynulému priebehu stavebných prác.

 

Obec Slovenský Grob