Začiatok výstavby

Dnes starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič odovzdal zhotoviteľovi stavby  „Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob_2“ stavenisko. Zajtra sa na predmetnom pozemku začnú kopať základy. Výsledok niekoľkoročnej práce sa stal realitou.