Zber kuchynského odpadu

OZNAM k BRKO – biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a jeho zber v našej obci

Vážení obyvatelia,

v týchto dňoch sa v obci Slovenský Grob zavádza triedenie kuchynského odpadu, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie  tohto odpadu predĺžená do konca júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

Miera triedenia na Slovensku v roku 2019 dosahovala 39 %. Väčšina odpadu sa tak stále nachádza v zmesovom komunálnom odpade, ktorý končí na skládke. Podľa analýz zmesového komunálneho odpadu neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) za obdobie rokov 2017-2019 je zloženie zmesového komunálneho odpadu výrazne odlišné v bytových a rodinných domoch. V bytových domoch až 44 % zmesového komunálneho odpadu tvorí kuchynský bioodpad a potravinový odpad.

V súčasnosti sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou FIDELITY Trade, s.r.o., ktorá  nám bude zastrešovať  zber kuchynského odpadu aj zber oleja.

Zberné nádoby budú rozmiestnené pri bytových domoch a na určených verejných stojiskách  (viď. príloha). 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti, alebo potraviny inak znehodnotené. Návod nájdete aj priamo na zbernej nádobe.

Tento druh odpadu môžete zberať do menšej nádobky (kýblika) a následne takto odpad vyniesť do zbernej nádoby na stojisko.

Upozorňujeme na zákaz miešania záhradného biologického odpadu a BRKO.  Naša obec má zavedený zber biologického odpadu (BRO) prostredníctvom hnedých zberných nádob, prípadne kompostérov, kde patria vyslovene zelené zložky (odpad zo záhrad, či nespracované šupky zo zeleniny, ovocia).

Prosím, pristúpme k tejto novej povinnosti zodpovedne a spoločne tak prispejeme k zníženiu komunálneho odpadu v čiernych nádobách.

Ďakujeme      

Prílohy: Rozmiestnenie nádob na kuchynský odpad a olej v obci Slovenský Grob

               Informačný leták k triedeniu BRKO FIDELITY Trade

V Slovenskom Grobe 28.06.2021

Príloha č. 1
Rozmiestnenie   nádob na kuchynský odpad a olej  v obci Slovenský Grob
Bytové domyStojisko – ulicaPočet nádob KOOlej
MonariKoceľova 3,5,7,92 
MonariKoceľova 18,201 
MonariRastislavova 11 
MonariRastislavova 31 
MonariRastislavova 71 
MonariMojmírova 371 
MonariKoceľova 141 
MonariKoceľova 16 
MonariKoceľova 301 
MonariSlavomírova 11, 6,9,83 
MonariSlavomírova 41 
Malý RajDúhová 41 
Malý RajDúhová 61 
Malý RajDúhová 81 
Malý RajDúhová 51 
Bytový dom Školská 11/ A,B,CŠkolská 11/ A,B,C1 
Bytové domy Záhradná ul.Záhradná 17,19,211 
    
StojiskáStojisko – ulica  
MONARI stojisko KoceľovaPred BD Koceľova 321
 Zátišie stojisko M.GalanduM.Galandu medzi domami  č.19 a 2121
 Malý Raj stojisko OkružnáOkružná oproti domu č. 15021
Malý Raj stojisko SlnečnáSlnečná medzi domami č. 18 B a 2021
Stojisko pri obecnom úradeObchodná ul. vedľa č. 101
Stojisko areál ZŠ s MŠŠkolská 1121
Stojisko pri dome kultúryVjazd z Chorvátskej aj Družstevnej ul.11
    
    
    
    
Spolu: 307