Získali sme 2,3 milióna EUR z eurofondov na výstavbu novej materskej školy v lokalite Malý raj a Zátišie

Dnes sme získali z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Rozhodnutie o schválení eurofondov na výstavbu novej materskej školy. Celková výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 2 375 000 EUR z Integrovaného regionálneho operačného programu. Je to maximálna výška príspevku, akú bolo možné získať na základe podmienok vyhlásenej výzvy MIRRI SR. Nová  škôlka bude stáť na Tichej ulici, presne oproti novej základnej škole a hneď vedľa EKO Parku. Tým, že sa postaví nová škôlka v tejto lokalite, bude rozšírená nová centrálna zóna medzi lokalitami Malý raj a Zátišie. Výstavba novej škôlky bude podľa plánu dokončená na jar budúceho roka. Po vybudovaní prístavby materskej školy v roku 2015 a otvorení novej materskej školy pri obecnom úrade v roku 2018, ide o ďalšie zväčšenie kapacít materských škôl v Slovenskom Grobe, tentokrát až o 6 tried. Nová škôlka je navrhnutá tak, že v prípade budúcej potreby je prispôsobená na rozšírenie prístavbou ďalších tried, podobne ako nová základná škola na Tichej ulici.