Zmena dopravného značenia

Upozorňujem obyvateľov obce na zmenu dopravného značenia na ulici Pažitná, Záhumenná a Poľná.