Rozhodnutie ZŠ Tichá 37

V piatok 19.8.2022 sme od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevzali Rozhodnutie o zaradení Elokovaného pracoviska Tichá 37A do siete škôl a školských zariadení.

EKO park Tichá ul.

Vážení obyvatelia, žiadame Vás, aby ste sa v budovanom EKO parku na Tichej ulici pohybovali po cestičkách, nakoľko v piatok bol vykonaný výsev trávy  a prebieha zavlažovanie.                                Ďakujeme