Straty a nálezy

Na pumptrackovej dráhe sa dnes našiel ruksak. Majiteľ bude vedieť, čo je vo vnútri a môže si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Rozhodnutie ZŠ Tichá 37

V piatok 19.8.2022 sme od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevzali Rozhodnutie o zaradení Elokovaného pracoviska Tichá 37A do siete škôl a školských zariadení.