Podpis zmluvy na financovanie výstavby MŠ

Dnes, 7.11.2022, som na BSK u župana Juraja Drobu podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z výzvy IROP-PO2_SC221-2022-94 na financovanie výstavby Materskej školy Slovenský Grob – OS Šúr, ktorá nám zabezpečí finančné …

Zrušenie poskytovania služieb IOMO

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov …