Upozornenie pre majiteľov psov

Vážení majitelia psov, žiadame vás o dodržiavanie VZN č.5/2020 o podmienkach držania psov na území obce Slovenský Grob, a to najmä čl. III Podrobnosti o vodení psov a zákaz voľného pohybu psov. V intraviláne obce …

Zber veľkokapacitného odpadu

V sobotu, 15.4.2023 sa v lokalite Malý raj uskutočnil veľkokapacitný zber odpadu. Ďakujem všetkým zamestnancom obce, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu zber zabezpečovali a tiež všetkým občanom, ktorí sa správajú …

Veľká noc v Slovenskom Grobe

Tohtoročné obdobie pôstu v Slovenskom Grobe sa začalo Babskou zábavou a pochovávaním basy na konci februára a vyvrcholí Veľkou nocou už tento víkend. Na Kvetnú nedeľu, týždeň pred Veľkou nocou, grobské deti …