Poruchy na verejnom osvetlení

Vážení občania, výpadky na verejnom osvetlení na území celej obce sa priebežne odstraňujú. Nakoľko sa nejedná len o nefunkčné svietidlá, ale ide o rozsiahlejšie poruchy aj vzhľadom k poveternostným podmienkam …