Začiatok stavebných prác

Vážení občania, v termíne od 15.03.2023 začne  dodávateľ stavby SUPTEL s.r.o. Pri šajbách 3, 83106 Bratislava realizovať líniovú  stavbu verejnej telekomunikačnej optickej siete, začne  na uliciach Lúčna, Záhumenná, Hlinícka a Pažitná. Táto …